HoloWorld bir blog sitesi olup konu sınırlaması olmamakla birlikte; genellikle sanal gerçeklik haberleri, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, siber güvenlik, yeni nesil teknolojiler ve bilimsel gelişmeler hakkında paylaşımlardan oluşmaktadır.

Bu sayfayı ve site hakkındaki bilgileri güncel tutmaya çalışacağım. holoworld‘u takip etmenizi ve desteklemenizi umuyorum.

Bilginize saygıyla sunulur.

Allah’ın adıyla…

Hamd, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi; İslam dininin bir gerekliliği ve insani bir haslet yapan Allah-u Teâlâ’ya olsun. Salât ve selam, hayatı boyunca muhtaçlara yardımlarını esirgemeyen ve kendisinden yardım talep eden hiç kimseyi geri çevirmeyen Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem’e olsun. Yine salât ve selam, o güzel insanın (sallallahü aleyhi ve sellem) âline, ashabına ve kutlu yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Holo World

Bir başka gerçeklik serüveni… @holoworld

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store